Osa telemarkkinoinnin asiakkaista kokee puhelinmyynnin suoranaisena riesana. Tämä onkin ymmärrettävää tilanteissa, joissa telemarkkinointiyritykset ovat toimineet alan periaatteita vastaan ja toteuttaneet aggressiivisia ja jopa lainvastaisia markkinointikampanjoita. Kuitenkin, kun telemarkkinointia toteutetaan alan säädösten mukaan, sisältää se myös monia mahdollisuuksia ja tehokkaan tavan tarjota asiakkaalle henkilökohtaista, ja juuri hänelle suunnattua asiakaspalvelua.

Alan mädät omenat maineenpilaajina

Oikein kohdennettu telemarkkinointi on tehokas tapa markkinoida valikoiduille asiakkaille juuri niitä tuotteita tai palveluita, joita heidän voidaan olettaa tarvitsevan. Valitettavasti telemarkkinointialalla on toiminut myös niin sanottuja mätiä omenia, jotka ovat pilanneet ja mustamaalanneet alan mainetta.

Directa Oy on esimerkki tällaisesta alan mädästä omenasta, joka sortui hyvien liiketapojen vastaiseen puhelinmyyntiin ja joutui näiden vuoksi jopa oikeuteen. Yrityksen toimitusjohtaja tuomittiin lopulta markkinointirikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen 5 kuukaudeksi. Lisäksi yritys määrättiin liiketoimintakieltoon 3 vuodeksi sekä maksamaan vahingonkorvauksia 1,5 miljoonaa euroa. Tilanteen johdosta yritys hakeutui lopulta konkurssiin.

Monet yrittäjät olivat sitä mieltä, että yritys syyllistyi suoranaisiin huijauksiin ja myi katteettomia asiakaskontakteja netissä. Rikosilmoituksia yrityksen toiminnasta kertyi melkoisesti, sillä pelkästään yrittäjät olivat tehneet yrityksestä rikosilmoituksia yli 1 400 kappaletta jo vuonna 2010. Myös Suomen Yrittäjät otti kantaa yrityksen toimintaan pitäen toimintaa osoituksena huonosta liiketavasta. Yrityksen johtajia syyllistettiin myös epäselvistä yhteyksistä hyväntekeväisyysjärjestöihin.

Puhelinmyynnin ongelmat ovat liittyneet myös siihen, että toisinaan myynti on koettu liian aggressiiviseksi ja tuputtavaksi. Esimerkiksi vanhukset ovat saattaneet sortua tekemään puhelimessa tilauksia, joiden sisältöä he eivät ole täysin ymmärtäneet ja joiden päättäminen on voinut osoittautua myöhemmin vaikeaksi.

Telemarkkinoinnin mahdollisuudet

Oikein toteutettu puhelinmyynti tarjoaa kuitenkin runsaasti mahdollisuuksia. Jos myynti kohdennetaan oikein, on sen kautta mahdollista tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita, joita hän todennäköisesti tarvitsee. Puhelimessa asiakkaaseen saadaan luotua henkilökohtainen yhteys. Parhaimmillaan sama puhelinmyyjä soittaa samalle asiakkaalle vuodesta toiseen tarjoten hänelle uusia, asiakasta kiinnostavia tuotteita.

Verkkomarkkinointi on nykyisin kovin suosittua, mutta siinä asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen jää useimmiten kokonaan pois. Monet asiakkaat kuitenkin nauttivat henkilökohtaisesta palvelusta, jota nykyään voidaan pitää jo melkeinpä luksuksena yhteiskunnassa, jossa suuri osa palveluista toimii jo nyt itsepalveluperiaatteella erilaisten aplikaatioiden kautta. Juuri tässä onkin telemarkkinoinnin mahdollisuus ja vahvuus!

Telemarkkinointi tarjoaa myös runsaasti työpaikkoja sellaisillekin työntekijöille, joille ei ole vielä kertynyt kovinkaan paljon työkokemusta. Työhön koulutetaan ja työajat ovat joustavia. Monet nuoret ansaitsevatkin puhelinmyynnillä lisätuloja esimerkiksi opintojen ohella. Eräällä alan suomalaisella toimijalla on toimitilat jopa Espanjassa, mikä on tehnyt yrityksestä erityisen kiinnostavan työpaikan sellaisten suomalaisten nuorten keskuudessa, jotka haaveilevat irtiotosta Suomen harmaan talven keskeltä lämpöön ja aurinkoon. Suomalaisia työpaikkoja ei etelässä kasva ihan joka oksalla, joten tämä on harvinaislaatuinen tilaisuus työskennellä suomenkielisessä ympäristössä Aurinkorannikon lämmössä. Lisäksi tämä on oivallinen esimerkki telemarkkinoinnin tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista!