Telemarkkinointi tarkoittaa puhelinmyyntiä ja Suomestakin löytyy monia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tähän etämyyntitapaan. Kerromme tässä artikkelissa pähkinänkuoressa mistä telemarkkinoinnissa on kyse.

Telemarkkinoinnin perusteet

Telemarkkinointi on puhelimitse tapahtuvaa etämyyntiä sekä suoramarkkinointia. Tuotteita siis sekä markkinoidaan että kaupat tehdään puhelimessa. Suomessa telemarkkinoinnin kulta-aikaa oli 90-luku, jolloin markkinoinnissa tapahtui voimakasta kasvua.

Myyntineuvottelijat suorittavat puhelinmyyntiä. Nykyisin asiakkaille soitetaan tavallisesti tietokoneavusteisesti erilaisia soittojärjestelmiä apuna käyttäen. Järjestelmien avulla myyntineuvottelijalla on mahdollisuus valita asiakkaat esimerkiksi asiakkaan työn, ostohistorian tai iän perusteella. Myyntineuvottelijat toimivat usein Contact Centereistä tai Call Centereistä käsin.

Millaisia oikeuksia telemarkkinoinnin asiakkailla on?

Telemarkkinoinnin asiakkailla on tiettyjä oikeuksia, jotka määritellään kuluttajansuojalaissa. Ensinnäkin puhelinmyyjän tulee kertoa asiakkaalle heti puhelunsa alussa, että puhelu on nimenomaan myyntipuhelu. Jos kuluttaja tekee kaupat puhelimitse, on hänellä 14 vuorokautta aikaa kauppojen perumiseen. Aika lasketaan siitä hetkestä, kun tuote saapuu asiakkaalle. Kun kaupat syntyvät, tulee asiakkaalle lähettää siitä vahvistus kirjallisena. Tästä vahvistuksesta tulee löytyä myös tiedot, joiden avulla kauppa on mahdollista perua. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä puhelinmyynnistä markkinointikiellon avulla. Hän voi myös ilmoittautua rekisteriin, joka kieltää puhelinmyynnin.

Asiakkaiden kokemuksia ja telemarkkinoinnin tulevaisuus

Monet asiakkaat kokevat puhelinmyynnin häiritsevänä. Erityisesti niin sanotut kylmäsoitot koetaan häiritsevinä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita tai palveluita tarjotaan puhelimitse asiakkaille, jotka eivät ole osoittaneet kiinnostusta tällaisia tuotteita tai palveluita kohtaan. Moni asiakas ei haluaisikaan vastata puhelinmyyjien soittoihin, mutta aina soittajan numerosta ei voi päätellä, mistä soitto tulee.

Erityisesti vanhusten kohdalla puhelinmyynnissä on koettu hankaluuksia. Osa vanhuksista saattaa rupatella puhelinmyyjien kanssa ihan vain lievittääkseen yksinäisyyttään eikä puhelun lopuksi välttämättä henno kieltäytyä kaupoista. Näin vanhus saattaa tulla tilanneeksi paljon sellaistakin, mitä ei oikeastaan edes tarvitse ja esimerkiksi lehtitilausten peruuttaminen saattaa tuottaa hänelle vaikeuksia. Aina asiakas ei täysin edes tajua millaisiin kauppoihin on puhelimessa sitoutunut.

Nykyisin netin valtakaudella markkinointi onkin alkanut siirtyä entistä voimakkaammin nettiin. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, joka muistuttaa jonkin verran puhelinmyyntiä, on osittain syrjäyttänyt puhelinmyynnin. Osa asiakkaista kokee myös sähköpostimarkkinoinnin häiritsevänä, mutta ehkä useimmiten aavistuksen vähemmän häiritsevänä kuin puhelinmyyjien soittelun. Myös sähköpostimarkkinoinnista asiakas voi kieltäytyä ja nykykäytännön mukaan markkinointisähköposteissa tulee aina olla linkki, jonka kautta yrityksen sähköpostimarkkinoinnin voi omalta osalta peruuttaa.

Nykyään myös some-markkinointi on entistä tärkeämpi markkinoinnin keino, joka on monessa tapauksessa osoittautunut myös yllättävän kustannustehokkaaksi markkinointikeinoksi. Some tavoittaa hyvin erilaisia asiakaskuntia ja tarjoaa matalan kynnyksen myös markkinoijille. Voisikin sanoa, että some on nykyaikainen viidakkorumpu, joka tavoittaa kerralla suuren määrän yleisöä ja että oikein kohdistetut mielenkiintoiset mainokset leviävät somessa kulovalkean tavoin. Puhelinmyynti onkin osittain jo hieman vanhanaikainen markkinointitapa ja tulevaisuudessa todennäköisesti erilaiset verkkomarkkinointimuodot syrjäyttävät sitä entisestään. Toisaalta puhelinmyynnin etuna on henkilökohtainen yhteydenotto, joka verkkomarkkinoinnissa jää usein puuttumaan.