Telemarkkinointialaa ovat varjostaneet tiettyjen toimijoiden epäammattimainen ja jopa rikollinen toiminta, joka on luonut synkän varjon koko alalle. Directa on valitettava esimerkki alan mädästä omenasta, jollaisia ei toivoisi löytyvän miltään alalta. Kuitenkin suuri osa telemarkkinointialan yrityksistä pyrkii toimimaan rehdillä tavalla. Kerromme tässä artikkelissa, millaista on rehti telemarkkinointi.

Hyvät liiketavat

Rehti telemarkkinointialan toimija noudattaa hyviä liiketapoja. Se ei anna katteettomia lupauksia ja toimii aina rehellisesti. Esimerkiksi Directaa on syytetty toiminnasta, jossa hyvät liiketavat eivät toteutuneet. Directan väitetään antaneen asiakasyrityksilleen katteettomia lupauksia ja sen johtajien on katsottu toimineen myös hyväntekeväisyysjärjestöissä epäeettisellä tavalla.

Lain noudattaminen

Lain noudattaminen on tärkeä osa rehdin telemarkkinointialan yrityksen toimintaa. Lakia noudatetaan tällaisessa yrityksessä yrityksen kaikissa toimissa. Edellä mainittu surullisen kuuluisa Directa määrättiin oikeuden toimesta lopulta liiketoimintakieltoon kolmeksi vuodeksi ja sen toimitusjohtaja tuomittiin markkinointirikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen viideksi kuukaudeksi. Lisäksi yritys tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa. Directa onkin jäävuoren huippu esimerkkinä telemarkkinointialan yrityksestä, jonka toimien on katsottu olevan lainvastaisia.

Asiakas aktiivisena toimijana

Toisinaan telemarkkinointi koetaan asiakkaiden taholta liian aggressiiviseksi tuputtamiseksi. Rehti puhelinmyyjä uskookin sanan ”Ei” ja on valmis lopettamaan puhelun ilman kauppoja ja ilman turhaa jankutusta. On kaikkien etu, ettei asiakkaalle tule tunnetta siitä, että hänen olisi pakko ostaa hänelle tarjottuja tuotteita tai palveluja.

Asiakkaalla on telemarkkinoinnin suhteen myös oikeuksia. Hänellä on esimerkiksi oikeus perua puhelimitse tehdyt kaupat tietyn ajan sisällä tuotteen saapumisesta. Tätä oikeutta rehti telemarkkinoija kunnioittaa. Lisäksi asiakkaalla on myös oikeus kieltää itseensä kohdistuva telemarkkinointi kokonaan. Myös tätä kieltoa rehti telemarkkinoija kunnioittaa, eikä pommita telemarkkinoinnin kieltänyttä asiakasta markkinointipuheluillaan.

Lisäksi asiakkaan tulee aina tietää heti markkinointipuhelun alusta lähtien, että kyseessä on markkinointipuhelu. Rehti telemarkkinoija siis kertoo tämän heti puhelun aluksi selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Hän ei myöskään pyri hyväksikäyttämään mahdollisesti vajaavaltaista linjan toisessa päässä olevaa asiakastaan. Minkäänlainen asiakkaan höynäyttäminen tai nolaaminen ei kuulu rehtiin telemarkkinointiin!

Ei katteettomia lupauksia

Rehti telemarkkinoija ei tarjoa asiakkaalleen katteettomia lupauksia. Hän ei keksi myymilleen tuotteille tai palveluille sellaisia ominaisuuksia, joita niillä ei ole eikä hän suurentele tuotteiden tai palveluiden hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi terveyteen liittyvien väittämien kanssa tulee olla tarkkana. Myyjä ei saa esittää myymistään tuotteista tai palveluista sellaisia lääketieteellisiä väitteitä, joita ei ole tieteellisesti todistettu.

Koulutus rehdin telemarkkinoinnin tukirankana

Jotta puhelinmyyjät osaisivat toimia rehdillä ja eettisellä tavalla, tarvitsevat he tätä varten asianmukaista telemarkkinointikoulutusta, jossa korostetaan myynnin eettisten puolten merkitystä. Koulutusta tulisi olla tarjolla säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan. Telemarkkinoijat joutuvat puheluita soittaessaan kohtaamaan myös haukkumista ja asiakkaiden puolelta tulevaa negatiivista sanomaa puhelinmyyntiä kohtaan. Olisikin hyvä, että myyjillä olisi tarvittaessa mahdollisuus purkaa tällaisten puheluiden aikaansaamia ajatuksia jonkun toisen kanssa.

Monissa yrityksissä markkinointipuhelut äänitetään, jotta niissä mahdollisesti esiintyviin epäkohtiin voitaisiin myöhemmin palata. Äänitetyt markkinointipuhelut ovat myös hyvää materiaalia telemarkkinoijien koulutustilaisuuksiin, sillä niitä analysoimalla markkinoija oppii pian huomaamaan, kuinka rehtiys on tärkeä keino luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja henkilökohtainen suhde ja kuinka tämä suhde voi luoda hyvän pohjan kauppojen syntymiselle.